کاخ تباهی

150,000ریال
کد محصول RC1750554432
نوع جلد
  • شومیز

کاخ تباهی عنوانی است برای بررسی پدیده خودکامگی در آموزه های امام علی (ع) در نهج البلاغه . پدیده ای که سخت ترین و بزرگ ترن مصیبت آدمیان است ، و تا زمانی که خودکامگی در زندگی بشر  در عرصه های مختلف فردی ، اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، مدیریتی ، حکومتی و . . . کم رنگ نشود و تلاشی جدّی به منظور مهار بیرونی و درونی آن صورت نگیرد ، آدمیان به زندگی سالم دست نمی یابند و روابط و مناسبات آنان انسانی نمی گردد و بر مدار عقل نورانی در نمی آید . کتاب در 216 صفحه و شش بخش تنظیم شده است . بخش اول مفهوم خودکامگی و واژه هایی که در نهج البلاغه بیانگر این مفهوم است بررسی شده و حساسیت امام علی (ع) در نفی خودکامگی و خودکامگی پذیری مطرح شده است . در بخش دوم نگاه امام علی (ع) به خودکامگی به عنوان خطرناک ترین بیماری و گستره این بیماری بحث شده است . در بخش سوم ضرورت درمان خودکامگی و عوامل درمان آن از درون آدمی بررسی شده  است . در بخش چهارم الگوهای والای نفی خودکامگی ، پیام آوران الهی ، پیامبر اکرم (ص) و امیرمؤمنان علی (ع) جهت الگوگیری در این حوزه مطرح شده اند . در بخش پنجم مجموعه ای از نشانه های فرد ، گروه و حکومت خودکامه ارائه شده است ؛ و در بخش ششم مجموعه ای از کارکرد فرد ، گروه و حکومت خودکامه مطرح شده است .

×
×