درباره ما

درباره‌مــا

انتشارات دریا در سال 1378 به انگیره تبیین اسلام رحمانی با ارائه آثاری درباره اندیشه و سیره پیامبر اکرم (ص)  و پیشوایان دین و سامان دادن به مجموعه آثار مصطفی دلشاد تهرانی به عنوان محور اصلی کار نشر خود ، شکل گرفته است . این انتشارات تا کنون 77 کتاب  تقدیم علاقه مندان  این حوزه کرده که برخی از این آثار به شرح زیر است :

سیره نبوی ( منطق عملی)دفتر اول تا چهارم : سیره فردی، سیره اجتماعی، سیره مدیریتی و سیره خانوادگی

لوح بینایی : تحلیل تاریخ حکومت امام علی (ع) با تاکید بر نهج البلاغه

سیری در تربیت اسلامی

رخساره خورشید : سیره امام علی (ع) در نهج البلاغه

رایت درایت : اخلاق مدیریتی در عهدنامه مالک اشتر

دلالت دولت : آئین نامه حکومت و مدیریت در عهدنامه مالک اشتر

مدرسه حسینی

ماه مهر پرور : تربیت در نهج البلاغه

و  ...