پیشگاه حقیقت

80,000ریال
کد محصول RC1251715719
نوع جلد
  • شومیز

یکی از وجوه درس آموز کربلا و عاشورا « راه ها و انتخاب ها » در آن است که کتاب حاضر در 113 صفحه به آن پرداخته است . اشخاص مختلف و گرونه های اجتماعی گوناگون در این ماجرا خود را در برابر دو راهی ها و چند راهی ها یافته و دست به انتخاب زده اند ؛ دو راهی هایی که رو در روی هم قرار داشتند : دنیا و آخرت ، انسانیت و حیوانیت ، صعود و سقوط ، بهشت و دوزخ و . . . و چند راهی هایی که انتخاب هر یک ، شخص و گروه را به نتایجی مجزا و مازلی متفاوت می رساند . راهی که حسین (ع) برگزید و مسیری که طی کرد ، و راهی که پیروان او برگزیدند و او را همراهی کردند ، راهی است روشن به بلندای انسانیت ، و راهی که یزید برگزید و مسیری که او طی کرد ، و راهی که پیروان او برگزیدند و او را همراهی کردند ، راهی است تاریک به حضیض حیوانیت . و این دو راه پیوسته در برابر همگان قرار دارد . مباحث کتاب عبارت است از : حسین (ع) ، راه ها و انتخاب ها ؛ یاران حسین (ع) ، راه ها و انتخاب ها ؛ جداشدگان از حسین ، راه ها و انتخاب ها ؛ و دشمنان حسین (ع) ، راه ها و انتخاب ها .


تعداد صفحات : 113

نوع جلد : شومیز

×
×