پایبندی به کیفیت استخدام وسیله

100,000ریال
کد محصول RC1003514613
نوع جلد
  • شومیز

سبک زندگی به معنای سیره شناسی در مفهوم حقیقی آن، پی گرفتن اصولی است کلی، عملی و ثابت که مرجع کردار و رفتار ، و حاکم بر عرصه های مختلف زدگی است .

در این کتاب * پایبندی به کیفیت استخدام وسیله* به عنوان یکی از اصول اساسی سیره و سبک زندگی بر  مبنای آموزه های نهج البلاغه استخراج و در عرصه های فردی، سیاسی ، حکومتی،مدیریتی، اقتصادی، نظامی تبیین شده تا بر پایه آن الگوی زیست مسلمانی ارائه گردد.

×
×