پایبندی به عهد و پیمان

200,000ریال
کد محصول RC1822306545
نوع جلد
  • شومیز

سبک زندگی به معنای سیره شناسی در مفهوم حقیقی آن، پی گرفتن اصولی است کلی، عملی و ثابت که مرجع کردار و رفتار ، و حاکم بر عرصه های مختلف زدگی است .

در این کتاب * پایبندی به عهدو پیمان* به عنوان یکی از اصول اساسی سیره و سبک زندگی بر مبنای آموزه های نهج البلاغه استخراج و در عرصه های فردی، اجتماعی - سیاسی ، حکومتی،مدیریتی، اقتصادی، نظامی و دینداری تبیین شده تا بر پایه آن الگوی زیست مسلمانی ارائه گردد .

×
×