پارسایی

100,000ریال
کد محصول RC5972524765
نوع جلد
  • شومیز

سبک زندگی به معنای سیره شناسی در مفهوم حقیقی آن، پی گرفتن اصولی است

کلی، عملی و ثابت که مرجع کردار و رفتار، و حاکم بر عرصه های مختلف زندگی است. در این کتاب <<پارسایی>> به عنوان یکی از اصول اساسی سیره و سبک زندگی بر مبنای آموزه های نهج البلاغه استخراج و در عرصه های فردی، اجتماعی، سیاسی، حکومتی، نظامی و دینداری تبیین شده تا بر پایه آن الگوی زیست مسلمانی ارائه گردد.


×
×