وادی ایمن

200,000ریال
کد محصول RC1594601832
نوع جلد
  • شومیز

فراهم کردن امنیت در همه وجوه آن از اهداف اساسی حکومت است ، ازجمله امنیت فردی ، فکری ، عقیدتی ، اجتماعی ، سیاسی ، مدیریتی ، اقتصادی ، فرهنگی ، قضایی و مرزی ...

×
×