نیک رفتاری در خانواده

ناموجود
کد محصول RC1401672001
نوع جلد
  • شومیز

نیک رفتاری در خانواده از اصول اساسی در سبک زندگی پیامبر اکرم (ص) است.

آیات قرآن کریم و آموزه های نبوی و راه و رسم پیامبر اکرم (ص) در زندگی خانوادگی به صراحت بیانگر آن است که در روابط و مناسبات خانوادگی، اصل بر نیک رفتاری است و حتی در شرایط و اوضاع و احوال سخت و بحرانی نیز نباید نیک رفتاری زیر پا گذاشته شود. نیک رفتاری با اصولی دیگر چون تکریم، تفاهم و توافق، و مدارا و سازگاری کامل می شود و به تمامی جلوه می یابد.

148 صفحه

چاپ اول بهار 1396

×
×