منظر مهر

ناموجود
کد محصول RC1061084229
نوع جلد
  • شومیز

منظر مهر عنوانی است برای آشنایی با مباحث نظری تربیت در نهج البلاغه که بخشی از مجموعه مطالب تربیتی نهج البلاغه است . برای گام زدن در مسیر تربیت ، شناخت موضوع تربیت ، یعنی انسان ، اهداف تربیت انسان ، راه تربیت و بستر مناسب آن ، و عوامل دخیل و تأثیر گذار در تربیت انسان ، از ضروری ترین امور است و بدون چنین شناختی کار تربیت سامانی درست نمی یابد ؛ و از این روست که این مباحث نقش مبانی را در امر تربیت ایفا می کند و با تغییر این مبانی دریافت ها و اصول و روش های تربیت همه تغییر می یابد ، یعنی نوعِ شناخت انسان در امور انسانی و تربیتی به همه چیز رنگ می زند و هر گونه انسان را بشناسیم بر آن اساس به انسان و مقولات انسانی روی می کنیم و بر مبنای شناخت خود از انسان نظام پردازی می نماییم . همچنین اهداف تربیت باید متناسب با انسان و مراتب او باشد ، و طبیعی است که هر برنامه ریزی و عمل و اقدام تربیتی هماهنگ و در جهت اهداف تعیین شده ی خود ضرورت می پذیرد . و نیز راه تربیت ، باید متناسب با انسان و واقعیات و حقیقت انسان باشد تا رهی رفتنی و قابل پیمودن باشد ؛ و در این مسیر  بدون شناخت عوامل دخیل و تأثیر گذار نمی توان به نیکی راه پیمود و به سمت اهداف مطلوب طیّ طریق نمود . در این جهت کتاب حاضر در 184 صفحه به مباحث شناخت انسان ؛ اهداف تربیت ؛ شناخت فطرت ؛ و عوامل مؤثر در تربیت بر اساس آموزه های نهج البلاغه پرداخته است .

تعداد صفحات : 184

نوع جلد : شومیز

×
×