مزرع مهر

ناموجود
کد محصول RC1614246133
نوع جلد
  • شومیز

تربیت با رفع موانع و ایجاد مقتضیات به عنوان زمینه تربیت سامان می یابد ، و تا چنین نشود ، تربیت تحقق نمی یابد . از این رو باید موانع تربیت و مقتضیات تربیت آدمی را به درستی شناخت و با این شناخت بستر مناسب تربیت فطری را فراهم ساخت .  اگر آن چه فعل تربیت را دشوار می سازد و راه تربیت را سد می نماید شناخته و رفع نگردد ، و نیز آن چه زمینه های تربیت را هموار می نماید ، دریافته و فراهم نشود ، تلاش ها و زحمت های تربیت بی ثمر یا کم ثمر خواهد بود و تربیت به درستی اِعداد نمی شود . بنابر این هر عمل و حرکت و برنامه تربیتی با توجه به کشتگاه و مزرع مناسب معنا می یابد ؛ و مباحث حاضر نیز بخشی از مجموعه مطالب تربیتی نهج البلاغه است که در 135 صفحه  به مزرعِ تربیت پرداخته است : مانع و مقتضی اصلی تربیت ؛ موانع و مقتضیات فردی ؛ موانع و مقتضیات اجتماعی ؛ موانع و مقتضیات سیاسی ؛ و موانع و مقتضیات اقتصادی تربیت .

تعداد صفحات : 135

نوع جلد : شومیز

×
×