مدرسه حسینی

600,000ریال
کد محصول RC1347115571
نوع جلد
  • شومیز

مدرسه حسینی عنوانی است برای رویکردی تربیتی به بزرگ ترین حماسه انسانی ؛ حماسه ای فراتاریخی و فراجغرافیایی برای دمیدن روح حقیقت انسانی در همگان ، و راه نمودن مردمان به سوی تعالی . راهی که حسین (ع) در تعریف زندگی نشان داد ، راه حرّیت و عزّت است ؛ و پرچمی که برافراشت ، فراراه همه آزادیخواهان و عزّت جویان تا قیام قیامت است . او با برافراشتن پرچم حماسه کربلا و عاشورا ، مدرسه ای را بنیان گذاشت که مردمان در آن به نیکوترین و والاترین تربیت ( تربیت نبوی و تربیت علوی ) دست یابند . مدرسه حسینی ، مدرسه احیای اسلام نبوی و اسلام علوی است . مدرسه ای که اسلام حقیقی در آن جلوه دارد و تربیت یافتگانش بینا و دانا ، و کریم و عزیز ، و آزاد از دنیا و مطیع خدا ، اهل شجاعت و استقامت اند . حسین (ع) با بنیان گذاشتن چنین مدرسه ای اسلام را زنده کرد . مدرسه حسینی برخاسته از مدرسه تربیتی پیامبر اکرم (ص) و امیرمؤمنان (ع) بود . مدرسه ای که به انحراف و اضمحلال رفته بود ، و حسین (ع) آن را به تمامی برپا کرد و پرچمی برافراشت که همیشه تاریخ در اهتزاز باشد . هرکه از آن دریای معرفت جرعه ای بیاشامد سرمست می شود و حرّیت و کرامت و عزّت و شجاعت و استقامت و سخاوت در او جلوه می کند که مدرسه حسینی مدرسه اتصاف به کمالات انسانی است  . کتاب حاضر در 311 صفحه و در دو بخش تنظیم شده است . بخش اول : ساختار مدرسه حسینی ، که در آن خاستگاه و شاکله مدرسه حسینی مطرح شده است ؛ و بخش دوم : اصول تربیتی مدرسه حسینی که در آن 23 اصل به عنوان اصول تربیتی این مدرسه بحث شده است : اصل حّریت و آزادگی ؛ اصل پارسایی و وارستگی ؛ اصل عدالتخواهی و ظلم ناپذیری ؛ اصل خداترسی و ترس ناپذیری ؛ اصل حفظ حدود الهی و مرزبانی ؛ اصل حمیّت و سازش ناپذیری ؛ اصل شجاعت و دلیری ؛ اصل استقامت و پایداری ؛ اصل پرواپیشگی و خود نگهداری ؛ اصل پایبندی به کیفیت استخدام وسیله در راه اهداف متعالی ؛ اصل دیگرخواهی و مشارکت درونی ؛ اصل برانگیختن به نیکی و بازداشتن از بدی ؛ اصل والا همّتی ؛ اصل جهاد و سختکوشی ؛ اصل از خود گذشتگی و فداکاری ؛ اصل غیرت دینی ؛ اصل حق محوری و حق طلبی ؛ اصل نفی خودکامگی و خودکامگی پذیری ؛ اصل تواضع و فروتنی ؛ اصل تنسّک و عبادت پیشگی ؛ اصل پایبندی به عهد و پیمان ، و وفاداری و امانتداری ؛ و اصل کرامتمندی و عزّتمندی .


تعداد صفحات : 311

نوع جلد : شومیز

×
×