مثنوی نامه 5

120,000ریال
کد محصول RC7335609803
نوع جلد
  • شومیز

مثنوی معنوی بی گمان شاهکاری یگانه در عرصه ادبیات است که در برگیرنده والاترین معارف الهی، لطایف عرفانی و آموزه های تربیتی و اخلاقی است.
مثنوی نامه عنوانی است برای مرور در این شاهکار و سیر در معارف و آموزه های بلند و والای آن به صورت گزینش های کوتاه به منظور تبیین یک موضوع خرد و استخراج پیام های آن و تا اندازه ای معاصر سازی پیام ها.
از این رو به هر موضوع خرد، عنوانی داده شده است تا نمایانگر موضوع اصلی مطرح شده در ابیات باشد، و توضیحی مختصر بر ابیات آمده است تا بتوان پیام آن را را حت تر دریافت کرد.

×
×