لوح بینایی

ناموجود
کد محصول RC1205515065
نوع جلد
  • گالینگور

لوح بینایی عنوانی است برای تحلیل تاریخ حکومت امام علی (ع) با تأکید بر نهج البلاغه در 1317 صفحه . کتاب با مباحثی مقدماتی درباره عصر خلفا آغاز می شود ، زیرا تاریخ حکومت امام علی (ع) معطوف به آن دوره و تحولاتی است که در آن شکل گرفت . این مباحث در برگیرنده سه بخش است . بخش اول : تحلیل تحولات عصر خلفا ؛ بخش دوم : امام علی (ع) در عصر خلفا ؛ و بخش   سوم : شورش بر عثمان . در پی این مباحث مقدماتی ، به عصر حکومت امام علی (ع) و تحلیل تاریخ آن در هشت بخش پرداخته شده است .  بخش اول : بیعت با امام علی (ع) ؛ بخش دوم : اصلاحات امام علی (ع) در حکومت ؛ بخش سوم : مشکلات پیشاروی ، مخالفت ها و مقابله ها با اصلاحات امام علی (ع) ؛ بخش چهارم : فتنه جمل ؛ بخش پنجم : استقرار امام علی (ع) در کوفه ؛ بخش ششم : پیکار صفّین ؛ بخش هفتم : آشوب خوارج ؛ و بخش هشتم : پس از نهروان تا شهادت .

×
×