عارض خورشید

150,000ریال
کد محصول RC1230620140
نوع جلد
  • شومیز

نمی توانند از کنار آن بگذرند . کتاب حاضر در 430 صفحه و پنج بخش به عنوان مباحثی مقدماتی به ریشه یابی و تحلیل این اندیشه و تبیین مبانی اساسی آن پرداخته است . بخش اول : جایگاه اندیشه سیاسی امام خمینی ؛ بخش دوم : تمهیدات و مقوّمات اندیشه سیاسی امام خمینی ؛ بخش سوم: خاستگاه اندیشه سیاسی امام خمینی ؛ بخش چهارم : ریشه های اندیشه سیاسی امام خمینی ؛ و بخش پنجم : مبانی اندیشه سیاسی امام خمینی .


تعداد صفحات : 430

نوع جلد : شومیز

×
×