شایسته سالاری در مدیریت انسانی

100,000ریال
کد محصول RC2720609810
نوع جلد
  • شومیز

شایسته سالاری (رعایت اهلیت) در مدیریت از اصول اساسی در سبک زندگی نبوی است. آیات قرآن کریم و آموزه های نبوی و راه و رسم پیامبر اکرم (ص) در زندگی مدیریتی به صراحت بیانگر آن است که در همه امور مدیریتی، اصل بر شایسته سالاری است و سلامت و صلابت مدیریت و دستیابی به اهداف جز در پرتو شایسته سالاری میسر نیست و هر نابسامانی و تباهی در اداره امور ، در درجه نخست برخاسته از برهم خوردن این اصل است.


×
×