زمامداری و پارسایی

160,000ریال
کد محصول RC1703978357
نوع جلد
  • شومیز

نامه امام علی (ع) به عثمان بن حنیف انصاری از نامه های برجسته و پر لطایف و آموزنده امام علی (ع) به کارگزارانش است. این نامه بیانگر نوع حکمرانی امیرمومنان علی (ع) است و شدت نظارت حکومت بر عملکرد و رفتار و مناسبات کارگزاران آن . از مهم ترین وجوه حکمرانی خوب، جمع شدن زمامداری و پارسایی در آن است. در همه تاریخ بشر و عمر حکومت هایی که برآمده و از میان رفته اند، دشوارترین پدیده جمع شدن اخلاق و سیاست و زمامداری و پارسایی بوده است. امیرمومنان علی (ع) چونان پیامبر اکرم (ص) اخلاق را مقدم بر همه چیز و حاکم بر همه امور می دانست و در مقام عمل در جایگاه سیاست و حکومت، اخلاق را بر آن حاکم ساخته، و این دو امر سخت جمع شدنی را ، جمع کرده در عمل به تمام معنا نشان داده است.

ابن نامه که محور آن زمامداری و پارسایی است، گوشه ای از نگاه امام علی (ع) به این امر و تلاشش برای آموزش تقدم اخلاق بر همه چیز و جمع کردن زمامداری و پارسایی است.


چاپ اول پائیز 1396

122 صفحه

جلد شومیز

×
×