رویارویی با ستمگران

300,000ریال
کد محصول RC1492826593
نوع جلد
  • شومیز

بررسی حکومت امام علی(ع) و رویدادهای آن از مهم ترین بخش های تاریخ صدر اسلام و سراسر مایه درس آموزی و بصیرت افزایی است؛ و ازبرجسته ترین فصل های ان رویارویی امام علی (ع) با معاویه و قاسطین و جنگی است که به ناچار پیش آمد و پیکار صفین نام یافته است.

رویارویی امام علی (ع) باقاسطین ازهمان ابتدای حکومت وی شکل گرفت ، زیرا او حکومت را پذیرفت تا به خودکامگی ها ، ستم ها و غارتگری ها پایان بخشد و مردم گرایی ، دادورزی و امانتداری را جلوه بخشد . قاسطین چنین حکومتی را به هیچ روی بر نمی تابیدند و از هیچ کار برای براندازی آن رویگردان نبودند و آنان از همان روز نخست حکومت امام علی (ع) برای نابودی آن کمر همت بستند و بی گمان رویارویی امام با آنان امری گزیر ناپذیر بود ...


تعداد صفحات : 295

نوع جلد : شومیز

×
×