دولت آفتاب

420,000ریال
کد محصول RC1859399203
نوع جلد
  • شومیز

دولت آفتاب عنوانی است برای ارائه بخش هایی از اندیشه سیاسی حکیمانه و سیره حکومتی پسندیده امیرمؤمنان علی (ع) که برخاسته از قرآن کریم و اندیشه و سیره پیامبر اکرم (ص)  است . در این کتاب در 545 صفحه پس از مروری در شکل گیری دولت امیرمؤمنان علی (ع) به بحث درباره دولت و بیعت و مفهوم و جایگاه و ماهیت و اهداف آن ها پرداخته شده ، سپس زمامداران و اوصاف و شروط ایشان و مهم ترین لوازم زمامداری در اندیشه و سیره مطرح شده است . آن گاه به مسأله اقبال و ادبار دولت ها پرداخته شده است و این که عوامل بقا و پایداری دولت ها یا فنا و نابودی آن ها از نظر علی (ع) چیست و عزّت و ذلّت دولت ها از دیدگاه امام علی (ع) در چه چیز است . سپس اصول اداره امور ، یعنی اصولی برخاسته از اندیشه سیاسی و سیره حکومتی امام علی (ع) برای مدیریت ارائه شده است که پایبندی به این اصول در اداره امور مایه راستی ، دادگری ، پابرجایی و سیر به سوی اهداف الهی و انسانی دولت اسلامی است ؛ و آن گاه نظام اداری در اندیشه سیاسی و سیره امام علی (ع) و ویژگی ها و مختصات آن و ساختار و سازمان آن در دولت آفتاب مطرح شده است .

×
×