درسنامه اخلاق خانوادگی

100,000ریال
کد محصول RC1262063109
نوع جلد
  • شومیز

بهترین جلوه اخلاق خانوادگی در سیره نبوی ظهور دارد . سیره نبوی ( یعنی مجموعه اصولی کلی ، روشن ، عملی و ثابت ) در عرصه زندگی خانوادگی ، همچون دیگر عرصه ها ف راه و رسمی نیکو برای پیروی و بهترین قواعد برای دستیابی به مطلوب ها ست . این سیره برخاسته است از : قرآن کریم و آموزه های پیامبر اکرم (ص) و روش شناسی زندگی آن حضرت به عنوان برترین سرمشق برای زندگی سعادتمند ، و در امتداد وجود خاتم پیام آوران ، آموزه های دیگر معصومان و روش شناسی زندگی آنان . این اصول در مجموع ، اصولی راهنما برای تنظیم روابط خانوادگی و سلوک اعضای خانواده است .کتاب حاضر در 132 صفحه به اختصار به اصول سیره خانوادگی بر مبنای یاد شده پرداخته است .

تعداد صفحات : 132

نوع جلد : شومیز

×
×