حکومت حکمت، حکومت در نهج البلاغه

200,000ریال
کد محصول RC1442425259
نوع جلد
  • شومیز

حکومتِ حکمت عنوانی است برای مروری در مهم ترین مباحث حکومتی در نهج البلاغه که این مباحث جلوه حکومتی است که بر پایه حکمت استوار بود و نوید بخش آزادی، برابریف دادگری ، و آسودگی برای همگان بود . مباحث حکومتی در نهج البلاغه ، مباحثی صرفا نظری و اندیشه هایی انتزاعی نیست ، بلکه گویای اندیشه و سیره انسانی است که همه دوران نوجوانی و جوانی و سالخوردگی خود را در راه تحقق حکومتِ حکمت گذرانده و برای آن مبارزه کرده است . نقطه مقابل حکومتِ حکمت ، حکومتِ جهالت و ضلالت  است ، حکومت نابخردان و نابکاران است که خود بزرگ ترین و سخت ترین مانع اجتماعی و سیاسی بالندگی مردمان است . امیرمؤمنان علی (ع) در تمام دوران حکومت خود با مبانی فکری چنین حکومتی و با راه و رسم چنین مدیریتی مباریه کرد و تلاش نمود تا مبانی فکری حکومتِ حکمت و سیرت نیکوی آن را جلوه دهد . کتاب حاضر در 206 صفحه به اساسی ترین مباحث حکومت در نهج البلاغه پرداخته است : مفهوم حکومت ، ضرورت حکومت ، حقّ حکومت ، حقّ حاکمیت ، هدف یا وسیله ، اهداف حکومت ، نقش مردم در حکومت ، رابطه زمامداران و مردمان ، شروط زمامداری ، و سلوک زمامداران .

×
×