حکمرانی حکیمانه (جمال دولت محمود)

480,000ریال
کد محصول RC1658898140
نوع جلد
  • شومیز

در کتاب حاضر پس از مقدماتی درباره سنجه ی موفقیت حکومت ها و این که کدام حکومت حکومتی موفق است، به شاخص های زیر برای نشان دادن حکومت امام علی (ع) به عنوان حکومت موفق تاریخ پرداخته شده است :
آزادی و آزادی گرایی، عدالت و عدالت گرایی، انسانیت  و انسان گرایی، مردم سالاری، نفی خودکامگی و خود کامگی پذیری، مرزبانی و قانون گرایی، نفی اباحی گری، حقوق مداری، رحمت و محبت ورزی، مدارا و رفق ورزی، اعتدال و میانه روی، صلح گرایی.


353 صفحه

جلد شومیز

×
×