حماسه حسینی و ظهور حقیقت آدمی

ناموجود
کد محصول RC1422442796
نوع جلد
  • شومیز

همه دعوت های الهی ، مبارزه ها و تلاش ها برای این بوده است که انسان بتواند از خود به خدا روی کند و از ظلمات به سوی نور رود . کربلا و عاشورا جلوه زیبای این دعوت ، این مبارزه و تلاش است . حسین (ع) همگان را به کربلا و عاشورا و تأسی به خود می خواند .  فراخوان او دعوتنامه ای است برای فطرت ها که فراتاریخی و فراجغرافیایی اند . همه مردمان ، در همه تاریخ مخاطب حسین (ع) و دعوت اویند . دعوت حسین (ع) دعوتی است فراتر از زمان و مکان . او همه فرو رفتگان در غفلت را ندا می دهد و به عدم بیعت با یزید می خواند . یزید در چهره حاکمان جور و زمامداران خود سر ؛ یزید در چهره سرمایه داران خون آشام ؛ یزید در چهره مزّوران دنیا طلب ؛ یزید در چهره پرستندگان خویش . و تا انسان از چاه ظلمانی خود خواهی و دنیا طلبی خارج نشود ، دستش در دست یزیدیان است و آلوده به خود حسینیان .  کربلا و عاشورا به خروج از همه این پیوندها می خواند .کتاب حاضر در 68 صفحه با چنین رویکردی بدین مباحث پرداخته است : دو چهره کربلا و عاشورا ؛ شأن کربلا و عاشورا و حقیقت آدمی ؛ دنیا مانع اصلی ظهور حقیقت آدمی ؛ دعوت کربلا و عاشورا ؛ جهت گیری حماسه حسینی ؛ حرّیت مقدمه ظهور حقیقت ؛ تلاش حسین (ع) برای رستگاری آدمیان .


تعداد صفحات : 68

نوع جلد : شومیز

×
×