حقوق مداری در خانواده

140,000ریال
کد محصول RC1831493970
نوع جلد
  • شومیز

حقوق مداری از اصول اساسی در سبک زندگی پیامبر اکرم (ص) است. سلامت و استواری مطلوب خانواده در گرو آن است که حکومت فردی در آن معنا نداشته باشد و همه امور آن بر مدار حقوق پیش رود. در راه و رسم نبوی نه مرد، نه زن، و نه کسی دیگر بر خانواده حکم نمی راند، بلکه حکمرانی از آن حقوق است. بسیاری از مشکلات و آسیب های خانوادگی برآمده از زیر پا گذاشته شدن حقوق و عدم تامین درست نیازهای اعضای خانواده است. در زندگی انسانی برای کسی حق یک سویه و یک طرفه وجود ندارد و حقوق به طور کامل دو سویه و دو طرفه است و حقوق و تکالیف یا حقوق یا حدود ملازم یکدیگرند. برای هیچ کس حقی فراهم نمی گردد مگر این که بر روش وی تکلیفی گذاشته می شود، و همین طور  بر دوش هیچ کس تکلیفی گذاشته نمی شود مگر این که برای وی حقی فراهم می گردد. خانواده زمانی سامان مناسب خود را می یابد که حقوق همه اعضای آن به درستی تعریف و پاس داشته شود  به همه نیازهای اعضای خانواده توجه گردد : حقوق همسران، فرزندان و والدین، نیازهای مادی، روحی، عاطفی، امنیتی و دیگر نیازها.

×
×