جرعه جرعه از دریا

440,000ریال
کد محصول RC5534734795

نهج البلاغه با وجود آن که گزیده ای از آموزه ها و معارف متنوع و گوناگون روایت شده از امام علی(ع) در منابع مختلف به ذوق و سلیقه و سبک ویژه شریف رضی است ولی خود دریایی از آموزه ها و معارف کم نظیر بلکه بی مانند است، و گویا این دریا چنان که شریف رضی در مقدمه خویش بر این اثر اشارت نموده است همگان را به بهره گرفتن از آن، شناوری  و غواصی در آن و غور کردن و غرق شدن در عمق آن فرا می خواند .

آن چه با عنوان «جرعه جرعه تا دریا» در کتاب حاضر گرد آمده است، حاصل برداشتن جام هایی از دریای معارف نهج البلاغه در مسائل و مباحث گوناگون آن شامل شش مقاله است که طی سال های مختلف منتشر شده است :

1- عرفان در نهج البلاغه 

2- حقوق و عدالت در نهج البلاغه 

3- جاهلیت و مدنیت در نهج البلاغه 

4- نسبت عدالت و اخلاق در نهج ابلاغه 

5- شناخت انسان در نهج البلاغه 

6- اصول اخلاق مدیریتی در عهدنامه مالک اشتر

×
×