تکریم

160,000ریال
کد محصول RC1371215869
نوع جلد
  • شومیز

سبک زندگی به معنای سیره شناسی در مفهوم حقیقی آن، پی گرفتن اصولی است کلی، عملی و ثابت که مرجع کردار و رفتار ، و حاکم بر عرصه های مختلف زدگی است .

در این کتاب * تکریم* به عنوان یکی از اصول اساسی سیره و سبک زندگی بر  مبنای آموزه های نهج البلاغه استخراج و در عرصه های شخصی، اجتماعی - سیاسی ، حکومتی،مدیریتی، اقتصادی، نظامی،قضایی، دین ودینداری تبیین شده تا بر *پایه* آن الگوی زیست مسلمانی ارائه گردد.

×
×