تصمیم گیری در مدیریت انسانی

350,000ریال
کد محصول RC1833628657
نوع جلد
  • شومیز

تصمیم گیری در مدیریت از اصول اساسی در سبک زندگی نبوی است. همه امور مدیریتی در پرتو تصمیم گیری شکل می گیرد و تصمیم گیری مبتنی بر قواعد و ضوابط درست، مدیریت را بسامان می کند و راه رسیدن به اهداف را هموار می سازد، و  این امر در سبک مدیریت نبوی درخشش ویژه دارد و می تواند میزانی مناسب برای تراز کردن تصمیم گیری ها و بسامان سازی مدیریت ها و دستیابی به اهداف باشد.


×
×