تراز دادورزی

150,000ریال
کد محصول RC1163005066
نوع جلد
  • شومیز
  • تراز دادورزی به بررسی ملازمات عدالت در نهج البلاغه پرداخته است. عدالت مقوله ای مجرّد و بریده از دیگر مقولات نیست، بلکه در مفهوم و مصداق، و اجر و تحقق به مقولاتی پیوند دارد؛ پیوندی در هم تنیده که بدون لحاظ و پاسداشت آن ها، عدالت معنا نمی یابد؛ و  چنان چه بدون آن ها از عدالت سخن به میان آید و اجرا و تحقق عدالت بی آن ها، مطرح شود، عدالتی بی محتوا و ناکارا، و فاقد ملازمات و ضروریات خود است.
  • از مجموعه آموزه های امام علی (ع) و راه و رسم و سیره آن حضرت می توان استنباط کرد که ملازمات اساسی عدالت و ضروریات آن چهار مقوله است:
  • آزادی
  • اخلاق
  • حقوق
  • قانون
  • این چهار ملازمه عدالت، در همه وجوه عدالت و در هر حرکت و اقدام و برنامه عدالت خواهانه، شرط معنا یافتن درست عدالت اند.

  • جلد: شومیز
  • تعداد صفحات : 173 صفحه
×
×