تراز دادزیستی

150,000ریال
کد محصول RC1845154069
نوع جلد
  • شومیز

در نگاه امیرمومنان علی (ع) هیچ چیز چون عدالت و عدالت خواهی قدر و قیمت ندارد، و هیچ چیز در جایگاه و اهمیت با آن برابری نمی کند. از نظر امام علی (ع) بسامانی جامعه ، سلامت روابط و مناسبات آن در حوزه های گوناگون و پیشرفت و تعالی فردی و اجتماعی در گرو عدالت است.
عدالت قضایی و فرهنگی دو عرصه عدالت است که بر زندگی همگان تاثیر اساسی دارد و صلاح و سامان آن، یا تباهی و نابسامانی آن به شدت همه عرصه های زندگی را سمت و سو می دهد.
کتاب حاضر مهم ترین لوازم تحقق عدالت قضایی و فرهنگی را با محوریت آموزه های نهج لبلاغه ارائه کرده است.


تعداد صفحات : 202 صفحه

×
×