تراز حیات

650,000ریال
کد محصول RC1070114057
نوع جلد
  • گالینگور

عدالت انسانی ، در نزد امام علی (ع) تراز زندگی در همه عرصه های آن است . کتاب « تراز حیات : ساختار شناسی عدالت در نهج البلاغه » در 718 صفحه به مهم ترین مباحث عدالت انسانی بر اساس این کتاب جاودانه پرداخته است . کتاب در چهار بخش تنظیم شده است . بخش اول « مفهوم شناسی عدالت » است که در آن مفهوم عدالت در نهج البلاغه و آموزه های امام علی (ع) تبیین شده است تا بتوان بر اساس مفاهیم استعمال شده عدالت در آموزه های حضرت ، موضوع عدالت را پی گرفت و حدّ و مرزها و حیطه های آن را دریافت . بخش دوم به « جایگاه شناسی عدالت » اختصاص دارد ، که در آن به موضوع عدالت و عدالت خواهی در نگاه امام علی (ع) و گستره عدالت در اندیشه علوی و ایستادگی امام علی (ع) بر آن ، پرداخته شده است . بخش سوم « ملازمه شناسی عدالت » است که بر اساس آموزه های نهج البلاغه ، چهار ملازمه عدالت ، یعنی آزادی ، اخلاق ، حقوق و قانون مطرح شده است . این ملازمات تنگاتنگ عدالت و تنیده در آن اند و نمی توان عدالت را بدون آن ها به درستی دریافت و به درستی بر پا ساخت . در بخش چهارم به « وجوه شناسی عدالت » پرداخته شده است . در این قسمت عدالت در هفت وجه ، یا حوزه و عرصه زندگی انسانی بررسی شده است ، که اگر قرار باشد عدالتی فراگیر برای انسان ها حاصل شود ، لازم است در این وجوه دنبال گردد ؛ یعنی : عدالت فردی ، عدالت اجتماعی ، عدالت سیاسی ، عدالت مدیریتی ، عدالت اقتصادی ، عدالت قضایی ، و عدالت فرهنگی .


تعداد صفحات : 720

نوع جلد : گالینگور

×
×