تراز بالندگی

180,000ریال
کد محصول RC1885990289
نوع جلد
  • شومیز

در نگاه امیرمومنان علی (ع) هیچ چیز جز عدالت و عدالت خواهی قدر و قیمت ندارد، و هیچ چیز در جایگاه و اهمیت با آن برابری نمی کند. از نظر آن حضرت بسامانی جامعه، سلامت روابط و مناسبات آن در حوزه های گوناگون، پیشرفت و تعالی فردی و اجتماعی و ... همه و همه در گرو عدالت است، حتی دین و دینداری منهای عدالت و عدالت ورزی راه به جایی نمیبرد.

عدالت اقتصادی وجهی از عدالت است که بر زندگی همگان تاثیر اساسی دارد و صلاح وسامان آن، یا تباهی و نابسامانی آن به شدت همه عرصه های زندگی را سمت و سو می دهد. عدالت اقتصادی در نگاه امیر مومنان علی (ع) چنان مهم و اساسی تلقی شده است که آن حضرت حکومت را پذیرفت تا ستم های اقتصادی را برچیند و عدالت اقتصادی را حاکم سازد.

در اندیشه و سیره امام علی (ع) به منظور زدودن ظلم اقتصادی و محقق ساختن عدالت اقتصادی لازم است دو کار همزمان صورت پذیرد:

1. اصلاح زمینه های عدالت اقتصادی

2. اصلاح پایه های عدالت اقتصادی

کتاب با محوریت آموزه های نهج البلاغه به بررسی ابن دو امر پرداخته است


نوع جلد : شومیز

تعداد صفحات : 261 صفحه

×
×