اصلاح فرهنگ عمومی

300,000ریال
کد محصول RC1010875457
نوع جلد
  • شومیز

فرهنگ هویت و شخصیت یک ملت را تعیین می کند و اساسا ارکان هر جامعه ای بر فرهنگ آن جامعه استوار است. فرهنگ عمومی حوزه ای از نظام گسترده فرهنگ تلقی می شود که در همه ی امور زندگی دخالت دارد. بحث پیرامون فرهنگ عمومی جامعه و شیوه های اصلاح، تقویت و تکامل عناصر موجود در آن از مبرم ترین و در عین حال پیچیده ترین مباحث علوم انسانی و اجتماعی به شمار می آید.

کتاب حاضر با محوریت آموزه های امام علی (ع) در نهج البلاغه به موضوع اصلاح فرهنگ عمومی در پنج فصل پرداخته است.

فصل اول : کلیات فرهنگ عمومی

فصل دوم : عناصر شاخص فرهنگ عمومی

فصل سوم : امکان اصلاح فرهنگ عمومی

فصل چهارم : موانع و مقتضیات اصلاح فرهنگ عمومی

فصل پنجم : راهکارهای اصلاح فرهنگ عمومی

×
×