ارباب امانت

ناموجود
کد محصول RC1959570246
نوع جلد
  • شومیز

ارباب امانت عنوانی است برای بررسی نظام اخلاق اداری در نهج البلاغه . اگر اخلاق اداری در زندگی کاری انسان وجود و حضور داشته باشد ،کار کردن شیرین و توأم با رضایت شغلی و احساس رضایتمندی و خود شکوفایی از یک سو و رضایت مردم و پیشرفت امور و شکوفایی کار از دیگر سوی است ، و در نتیجه موجب رضایت خالق و بارش رحما ها و برکت های او . رشد و شکوفایی استعدادهای انسان در جهت کمال مطلق ، در عرصه کار و عمل بر پایه های اخلاق اداری است . فقدان اخلاق اداری یعنی محو زمینه و بستر شکوفایی انسان و جامعه در جهت کمال مطلق . حضور اخلاق اداری ، کار کردن را از صورتی تکراری و خسته کننده و ملال آور بیرون می برد و به انسان احساس تعالی می بخشد و همین احساس تعالی در نفس کارکردن و مناسبات انسانی با دیگران به شدّت تأثیر می گذارد ؛ و با شکسته شدن اخلاق ، همه حریم ها می شکند و چون حریم ها شکسته شود ، هر پلیدی می تواند در باطن و ظاهر ، و در مناسبات و روابط ظهور کند . خطرناک ترین رویداد انسانی انحطاط اخلاقی و شکسته شدن مرزهای اخلاقی است که در این صورت هیچ چیز به سلامت نخواهد ماند و انسانیت انسان فرو می ریزد ؛ و این امر در امور اداری از جایگاهی خطیر و ویژه برخوردار است ، زیرا وقتی انسان از محدوده فردی خارج می شود و در پیوند با دیگر انسان ها قرار می گیرد و این صورتی اداری می یابد ف اگر اخلاق نیک حاکم بر روابط انسانی نباشد ف فاجعه چندین برابر می شود . به همین دلیل است که والاترین ملاک در هر سازمان اداری متخلّق بودن به اخلاق انسانی است . کتاب حاضر در جهت تبیین مدل اخلاق اداری در نهج البلاغه تألیف شده و این مباحث را در 217 صفحه در سه بخش ارائه کرده است : بخش اول : مبانی اخلاق اداری ؛ بخش دوم : تمهیدات و مقوّمات اخلاق اداری ؛ و بخش سوم : اصول اخلاق اداری.


تعداد صفحات : 220

نوع جلد : شومیز

×
×